Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 20 april 2015


Dag:
Måndag den 20 april 2015
Tid:
14:00
Plats:
Stockholms sjukhem


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordningen

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

 • 5.

  Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

 • 6.

  Handlingsplan för programberedning äldre och multisjuka 2015

  HSN 1501-0082

Beredningsärenden inför beslut hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 7.

  Tilläggsuppdrag till husläkarverksamhet med basal hemsjukvård för rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta

  HSN 1403-0404

 • 8.

  Upphandling av specialiserad rehabilitering i varmt klimat för patienter med neurologisk sjukdom/skada, reumatologisk sjukdom och psoriasis

  HSN 1501-0072

Informationsärenden

 • 9.

  Kvalitetsrapport från Patientnämnden

 • 10.

  Övriga frågor