Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 23 november 2015


Dag:
Måndag den 23 november 2015
Tid:
14:00
Plats:
Habilitering & Hälsa, Tideliusgatan 12, Rosenlund


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Föregående protokoll

 • 3.

  Häslo- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

 • 4.

  Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

 • 5.

  Sammanträdestider för programberedning äldre och multisjuka 2016

  HSN 1501-0014

 • 6.

  Handlingsplan 2016 för programberedning äldre och multisjuka

  HSN 14121-1624

Beredningsärenden inför hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 7.

  Yttrande över motion 2105:18 av Tara Twana (S) om äldres hälsa

  HSN 1509-1095

 • 8.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av slutenvård för personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser - SEKRETESS

  HSN 1504-0550

 • 9.

  Förfrågningunderlag enligt LOU - upphandling av specialiserad rehabilitering i varmt klimat i Stockholms län - SEKRETESS

  HSN 1508-1006

Informationsärenden

 • 10.

  Information om omorganisation Habilitering & Hälsa

 • 11.

  Information om Rehab koordinatorerna

 • 12.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 13.

  Övriga frågor