Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 25 februari 2014


Dag:
Tisdag den 25 februari 2014
Tid:
10:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

  • 1.

    Val av justerare

  • 2.

    Godkännande av dagordning

Informationsärende

  • 3.

    Förvaltningen informerar

Beredningsärenden inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

  • 4.

    Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och utmattningssyndrom

  • 5.

    Förlängning av avtal gällande basgeriatrisk vård och utvidgad minnesutredning samt uppdrag att utreda framtida avtalsform

Informationsärenden

  • 6.

    Uppföljningsmöte "fallet Gärd"

  • 7.

    Övriga frågor