Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 25 november 2014


Dag:
Tisdag den 25 november 2014
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Godkännande av observationsstudie

Beredningsärenden inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Förslag till revidering av förfrågningsunderlag enligt Lagen om valfrihetssystem avseende planerad specialiserad rehabilitering

 • 5.

  Förslag att upphandla planerad specialiserad rehabilitering med utbildningsprogram för patienter med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Informationsärenden

 • 6.

  HSF om Nätverkssjukvårdens utveckling och innehåll för personer med demenssjukdom

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor