Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 8 maj 2014


Dag:
Torsdag den 8 maj 2014
Tid:
10:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Diabetesvården idag och i framtiden

Beredningsärenden

 • 4.

  Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förbättra det första mötet inom rehabilitering

 • 5.

  Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Informationsärenden

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor