Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 12 maj 2014


Dag:
Måndag den 12 maj 2014
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

Informationsärenden

 • 2.

  Rökavvänjning i utsatta grupper

 • 3.

  Information från Lafa: Sommarens kampanjer kopplade till sexuell hälsa

 • 4.

  Information om Sprututbytesmottagningen

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Redovisning av vad Socialstyrelsens rapport innebär för vården av tillståndslösa i Stockholms län och om de behöver kompletteras med lokala anvisningar

 • 6.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 11/2013, Avtalsstyrning inom vuxenpsykiatrin

 • 7.

  Lägesuppföljning av genomförande av Handling för hälsa 2012-2014

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor