Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 13 oktober 2016


Dag:
Torsdag den 13 oktober 2016
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner

  HSN 2016-4033

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott norr

 • 6.

  Godkänna ansökan från Medi John AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 1511-1300

 • 7.

  Villkorligt godkänna ansökan från Care Joints Sweden AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  2016-3175

 • 8.

  Godkänna ansökan från Ban´s fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  2016-3601

 • 9.

  Godkänna ansökan från Fotdoktornnorma inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  2016-4035

 • 10.

  Godkänna ansökan från Gunilla Clementz inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  2016-4153

 • 11.

  Avslå ansökan från Ingelita AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  2016-4328

 • 12.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom allmänmedicin, Christer Olsson, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  2016-4199

Informationsärenden

 • 13.

  Information om förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

 • 14.

  Uppföljning – specialiserad fysioterapi, primärvårdsrehabilitering samt habilitering

 • 15.

  Förvaltningen informerar

 • 16.

  Övriga frågor