Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 8 maj 2014


Dag:
Torsdag den 8 maj 2014
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet ögonsjukvård

Informationsärenden

 • 9.

  Information om neuropsykiatriska utredningar

 • 10.

  Information om genomlysning av förlossningsvården

 • 11.

  Uppföljning av ungdomsmottagningar

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Övriga frågor