Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 11 mars 2014


Dag:
Tisdag den 11 mars 2014
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll samt minnesanteckningar

 • 4.

  Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslutsärenden

 • 5.

  Svar på skrivelse av Rebwar Hassan (MP) om en redovisning kring de konsekvenser som förändringar i ersättning för BVC samt MVC haft för området Sjukvårdsstyrelse Söder

 • 6.

  Studieresa till Västerbottens läns landsting 3-4 april

Beredningsärenden inför beslut i sjukvårdsutskott Söder

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom primärvårdsrehabilitering

 • 8.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av tilläggsavtal om filialer avseende barnavårdscentral och distriktsköterskemottagning

 • 9.

  Förslag att godkänna ansökan om flytt av mottagning

Informationsärenden

 • 10.

  IT-säkerhet

 • 11.

  Förlossningsbenchmarking

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 14.

  Övriga frågor