Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder den 12 april 2016

 
Dag:
Tisdag den 12 april 2016
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Val av representant till samrådsmöten med Botkyrka kommun

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott söder

 • 5.

  Godkänna ansökan från Jonebo Fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2016-0293

 • 6.

  Godkänna ansökan från Viva logopedi inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2016-0274

 • 7.

  Godkänna ansökan från Tandläkare Alexander Gournay AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2016-0163

 • 8.

  Avslå ansökan från Trångsund Tandvård AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1511-1278

 • 9.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Telgeakuten hälso- och sjukvård AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård vid Nynäsakuten

  HSN 0708-1150

Informationsärenden

 • 10.

  Patientnämndens årsrapport 2015

 • 11.

  Beslutsstöd för remiss till geriatrisk vård

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 14.

  Övriga frågor