Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder den 13 oktober 2015

 
Dag:
Tisdag den 13 oktober 2015
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott söder

 • 4.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialisttandvård för barn och ungdomar

  HSN 1504-0024

Informationsärenden

 • 5.

  Uppföljning av barnmorskemottagningar/mödravårdscentraler, MVC 2014

 • 6.

  Uppföljning av barnavårdscentraler, BVC 2014

 • 7.

  Uppföljning av ungdomsmottagningar, UM 2014

 • 8.

  Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt (SVEA)

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 11.

  Övriga frågor