Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder den 14 december 2015

 
Dag:
Måndag den 14 december 2015
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 
Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Uppföljning av handlingsplan 2015

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med Nacka kommun och namnändring till Samordningsförbundet VärNa

  HSN 1510-1203

Beredning inför beslut i sjukvårdsstyrelse söder

 • 6.

  Samverkansavtal mellan Stocholms läns landsting och kommunerna Haninge, Huddinge, Nacka, Tyresö och Värmdö

  HSN 1511-1316--1320

 • 7.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0033

Informationsärenden

 • 8.

  Granskningar av vårdgivares följsamhet till avtal

 • 9.

  Asylsökande och flyktingar i vården - övergripande information om vård som erbjuds och kostnader

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 12.

  Övriga frågor