Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder den 17 november 2015


Dag:
Tisdag den 17 november 2015
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordningen i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beslutsärenden

 • 4.

  Sammanträdestider 2016

  HSN 1501-0014

 • 5.

  Val av representant till samrådsmöten med Södertälje kommun

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott söder

 • 6.

  Samverkansavtal mellan Stockholms läns landsting och kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem respektive Södertälje

  HSN 1510-1216--1220

 • 7.

  Godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0033

 • 8.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

  HSN 1501-0033

 • 9.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

  HSN 1508-1003

Informationsärenden

 • 10.

  Uppföljning vuxenpsykiatri

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 13.

  Övriga frågor