Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder den 21 maj 2015

 
Dag:
Torsdag den 21 maj 2015
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Anmälan av protokoll från HSN 14 april 2015

Informationsärende

 • 5.

  Avtalsuppföljning för 2014 avseende geriatrisk vård, avancerad sjukvård i hemmet och läkarinsatser i särskilda boenden

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott Söder

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0030

 • 7.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fysioterapi

  HSN 1501-0033

 • 8.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0024

Informationsärenden

 • 9.

  Fövaltningen informerar

 • 10.

  Rapporter från seminarier

 • 11.

  Övriga frågor