Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 10 juni 2015


Dag:
Onsdag den 10 juni 2015
Tid:
15:00
Plats:
BB Sophia, Valhallavägen 91 hus G


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

 • 5.

  Förvaltningen informerar

Beredningsärenden inför beslut i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad fysioterapi och primärvårdsrehabilitering

  HSN 1501-0031

 • 7.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning

  HSN 1501-0029

 • 8.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad gynekologisk vård och specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1501-0026

 • 9.

  Förslag att avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0029

 • 10.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområde specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1111-1480

Sekretessärenden

 • 11.

  Förslag att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1651) om läkarvårds- ersättning

  HSN 1501-0038

Informationsärenden

 • 12.

  Aktuella konferenser och seminarier

 • 13.

  Övriga frågor