Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 6 april 2016


Dag:
Onsdag den 6 april 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

 • 5.

  Godkänna ansökan från Lena Granlunds Glada Fötter inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2016-0533

 • 6.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Lena Granlunds Glada Fötter inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1004-0374

 • 7.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Helena Tiselius inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1205-0658

 • 8.

  Godkänna ansökan från Helena Tiselius inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1511-1358

 • 9.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Brita von Polgar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1411-1483

 • 10.

  Godkänna ansökan från Brita von Polgar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1512-1451

 • 11.

  Godkänna ansökan från Håman Medical AB inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2016-0078

 • 12.

  Godkänna ansökan från Jaber Habash inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1512-1400

 • 13.

  Godkänna ansökan från Munvård i Motala AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1512-1414

 • 14.

  Godkänna ansökan från Odis-SG AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1511-1385

 • 15.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-0121

 • 16.

  Godkänna ansökan från Fertilitetscentrum Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1512-1502

 • 17.

  Godkänna ansökan från Rosa gynekologmottagning AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1512-1490

 • 18.

  Godkänna ansökan från Earsafety International AB inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

  HSN 2016-0711

 • 19.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 1512-1426

 • 20.

  Godkänna ansökan från Viva logopedi inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2016-0276

 • 21.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Farsta, inom vårdvalsområdet klinisk neurofysiologi

  HSN 1512-1447

 • 22.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Vällingby, inom vårdvalsområdet klinisk neurofysiologi

  HSN 1512-1416

 • 23.

  Godkänna ansökan från Neurology Clinic Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad neurologi i öppenvård

  HSN 2016-0510

 • 24.

  Godkänna ansökan från Tedroff NeuroCare AB inom vårdvalsområdet specialiserad neurologi i öppenvård

  HSN 2016-0048

 • 25.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 1512-1501

 • 26.

  Godkänna ansökan från Capio Ortopediska huset AB inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 2016-0070

 • 27.

  Godkänna ansökan från Cityakuten i Praktikertjänst AB inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 2016-0052

 • 28.

  Godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 1510-1227

 • 29.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Ögonläkargruppen Odenplan, inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1512-1431

 • 30.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Ögonläkargruppen City, inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HN 1512-1423

 • 31.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Ögonläkargruppen City, inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1512-1423

 • 32.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Capio Närsjukvård AB inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 0910-1271

 • 33.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Bo Nordgren inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0910-1271

 • 34.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Capio Närsjukvård AB, Capio vårdcentral i Hagsätra, inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 07070-0688

 • 35.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med KvartersAkuten Matteus inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 0708-0935

 • 36.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med High Speed Dental Hambreaus HB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0910-1071

 • 37.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med PT Care AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1405-0653

 • 38.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med MyServices Stockholm AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1203-0322

 • 39.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Marie Schyberg inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1502-0244

 • 40.

  Avslå ansökan från GH Dental AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1505-0597

 • 41.

  Avslå ansökan från Hälsans vårdcentral i Skärholmen AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2016-0122

 • 42.

  Avslå ansökan från Ortho-Spine Stockholm AB inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 1505-0608

 • 43.

  Avslå ansökan från Ortho-Spine Stockholm AB inom vårdvalsområdet ryggkirurgi

  HSN 1505-0611

 • 44.

  Avslå ansökan från Källmarkskliniken AB inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1504-0515

 • 45.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom allmänpsykiatri, Kersti Flygare, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-0287

 • 46.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom reumatologi, Kjell Huddenius, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-0492

 • 47.

  Inte inleda förfarande om ersättningsetablering inom hud- och könssjukdomar, Marie Friedman, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-0631

 • 48.

  Teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning (Sekretess)

  HSN 1508-0975

Informationsärenden

 • 49.

  Patientnämndens årsrapport

 • 50.

  Lägesrapport gällande språktolkstjänsten

 • 51.

  Aktuella konferenser, seminarier och rapporter

 • 52.

  Övriga frågor