Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 8 februari 2016

 
Dag:
Måndag den 8 februari 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Kallelse i PDF-format

Dagordning

  • 1.

    Val av justerare

  • 2.

    Godkännande av dagordning

  • 3.

    Föregående protokoll 2015-12-09

  • 4.

    Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

  • 5.

    Handlingsplan för sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö 2016

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

  • 6.

    Godkänna ansökan från Rehab Fabriken AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

    HSN 1511-1388

  • 7.

    Godkänna ansökan från Stockholms läns sjukvårdsområden (SLSO) inom vårdvalsområdet logopedi

    HSN 1511-1305

  • 8.

    Godkänna ansökan från Scandoc AB inom vårdvalsområdet specialiserad

    HSN 1508-0991

  • 9.

    Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB (Octaviakliniken) inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

    HSN 1512-1421

  • 10.

    Godkänna ansökan från Ultragyn Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

    HSN 1512-1473

  • 11.

    Godkänna ansökan från Capio Specialistcenter AB, Arenavägen, inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

    HSN 1511-1303

  • 12.

    Godkänna ansökan från Södermalms läkarhus AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

    HSN 1511-1384

  • 13.

    Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Farsta inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

    HSN 1512-1435

  • 14.

    Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Gynekologimottagningen, Sophiahemmet inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

    HSN 1512-1434

  • 15.

    Godkänna ansökan från Ultragyn Östermalm AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

    HSN 1512-1450

  • 16.

    Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Vällingby inom vårdvalsområdet specialiserad neurologi i öppenvård

    HSN 1512-1417

  • 17.

    Godkänna ansökan från Södermalms läkarhus AB inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

    HSN 1511-1389

  • 18.

    Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Skärholmen, inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

    HSN 1512-1429

  • 19.

    Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Odenplan, inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

    HSN 1512-1412

  • 20.

    Godkänna ansökan från Capio Specialistcenter AB, Arenavägen, inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

    HSN 1510-1196

  • 21.

    Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Farsta, inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

    HSN 1512-1448

  • 22.

    Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Högdalen, inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

    HSN 1512-1427

  • 23.

    Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Vällingby, inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

    HSN 1512-1413

  • 24.

    Godkänna ansökan från Capio Medocular AB, Östermalmsgatan, inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

    HSN 1511-1332

  • 25.

    Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Farsta, inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

    HSN 1512-1449

  • 26.

    Godkänna ansökan från Capio Artro Clinic AB, Valhallavägen, inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

    HSN 1511-1302

  • 27.

    Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Vällingby, inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

    HSN 1512-1418

  • 28.

    Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Barnortopediskt centrum Sverige AB, Dalagatan, inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

    HSN 1311-1293

  • 29.

    Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Fjällgatan, inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård

    HSN 1512-1419

  • 30.

    Godkänna ansökan från Kungsholmens hudklinik AB, Warfvinges väg, inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård

    HSN 1512-1488

  • 31.

    Godkänna ansökan från Kungsholmens hudklinik AB, Warfvinges väg, inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård

    HSN 1510-1205

  • 32.

    Godkänna ansökan från Södermalms läkarhus AB, Rosenlunds sjukhus inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård

    HSN 1511-1390

  • 33.

    Godkänna ansökan från Hudmottagningen vid Sophiahemmet HB inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård

    HSN 1511-1298

  • 34.

    Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Läkarhuset Odenplan, inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård

    HSN 1512-1415

  • 35.

    Godkänna ansökan Mama Mia AB inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

    HSN 1402-0296

  • 36.

    Godkänna ansökan från Style Dent Norrköping AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

    HSN 1512-1446

  • 37.

    Godkänna ansökan från Tandläkarhuset Bromma AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

    HSN 1511-1391

  • 38.

    Godkänna ansökan från Natalie Dental AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

    HSN 1511-1295

  • 39.

    Godkänna ansökan från S:t Eriksplans Tandhälsa AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

    HSN 1511-1293

  • 40.

    Godkänna ansökan från Tandläkarmottagning Sätra/Vårberg AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

    HSN 1211-1375

  • 41.

    Godkänna ansökan från Colosseum Smile AB inom vårdvalsområdet tandregleringsvård för barn- och ungdomar

    HSN 1510-1180

  • 42.

    Godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB inom vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet

    HSN 1207-0831

  • 43.

    Godkänna förtida upphörande av avtal med Malin Matslova inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

    HSN 1412-1684

  • 44.

    Godkänna förtida upphörande av avtal med Viva Logopedi inom vårdvalsområdet logopedi

    HSN 1104-0371

  • 45.

    Godkänna förtida upphörande av avtal med Stockholm Hand & Fotkirurgikliniken AB inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

    HSN 1405-0619

  • 46.

    Godkänna förtida upphörande av avtal med Sahlberg Klinik AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

    HSN 0910-1114

  • 47.

    Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Thomas Klaassen AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och

    HSN 1001-0041

  • 48.

    Godkänna förtida upphörande av avtal med Seglerts Dental AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

    HSN 0910-1129

  • 49.

    Avslå ansökan från Al Zubeidi Läkartjänst AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

    HSN 1509-1029

  • 50.

    Avslå ansökan från Strandvägskliniken AB inom vårdvalsområdet rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och vid utmattningssyndrom

    HSN 1507-0919

  • 51.

    Inte inleda förfarande om ersättningsetablering inom området anestesi, Johnny Eckert, enligt lagen om läkarvårdsersättning

    HSN 1512-1470

Informationsärenden

  • 52.

    Införande av elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

  • 53.

    Aktuella konferenser och seminarier

  • 54.

    Övriga frågor