Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 9 december 2015


Dag:
Onsdag den 9 december 2015
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

 • 5.

  Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

 • 6.

  Årsredovisning 2015

Berdningsärenden inför beslut i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

 • 7.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 1501-0031

 • 8.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0031

 • 9.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 10.

  Godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1409-1143

 • 11.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet fysioterapi

  HSN 1409-1143

 • 12.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 13.

  Avslå ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 1501-0029

 • 14.

  Avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0029

 • 15.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

  1501-0038

 • 16.

  Teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning - SEKRETESS

  HSN 1501-0038

Informationsärenden

 • 17.

  Journalhantering

 • 18.

  Asylsökande och flyktingar i vården – övergripande information om kostnader och vård som erbjuds

 • 19.

  Aktuella konferenser och seminarier

 • 20.

  Övriga frågor