Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdstyrelse söder den 20 december 2016

 
Dag:
Tisdag den 20 december 2016
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott söder

 • 4.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från PKD Konsult AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4589

 • 5.

  Godkänna ansökan från Capio Geriatrik AB inom vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet

  HSN 2016-4574

 • 6.

  Godkänna ansökan från Capio Geriatrik Nacka AB inom vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet

  HSN 2016-3569

 • 7.

  Godkänna ansökan från Geriatrikspecialisten STH AB inom vårdvalsområdet läkarinsatser i särskilt boende

  HSN 2016-2922

 • 8.

  Avslå ansökan från Samaritens Hjärta husläkarmottagning AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2016-4444

 • 9.

  Förtida upphörande av avtal med Brandbergen Tandvård AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1008-0847

Informationsärenden

 • 10.

  Uppföljning psykiatri

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 13.

  Övriga frågor