Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Norr den 19 november 2015


Dag:
Torsdag den 19 november 2015
Tid:
16:30
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Sammanträdestider för 2016

 • 4.

  Grundavtal för samverkan med Österåkers kommun

  HSN 1510-1213

 • 5.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 1501-0037

 • 6.

  Godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0021

 • 7.

  Godkänna ansökan inom specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

  HSN 1509-1013

 • 8.

  Godkänna ansökan inom specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukh

  HSN 1507-0938

 • 9.

  Godkänna ansökan inom specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

  HSN 1509-1010

 • 10.

  Godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0032

 • 11.

  Godkänna två ansökningar inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0028

 • 12.

  Avslå två ansökningar inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0028

 • 13.

  Avslå ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 1501-0028