Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 8 maj 2014


Dag:
Torsdag den 8 maj 2014
Tid:
16:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

 • 4.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet ögonsjukvård