Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Söder den 13 april 2015


Dag:
Måndag den 13 april 2015
Tid:
15:30
Plats:
Nestor FoU-center, Haninge


Dagordning i pdf-format

Dagordning

  • 1.

    Val av justerare

  • 2.

    Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

  • 3.

    Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena primärvårdsrehabilitering och specialsierad fysioterapi

    HSN 1501-0033

  • 4.

    Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

    HSN 1401-0088

  • 5.

    Förslag att inleda förfarande om erättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

    HSN 1501-0039

  • 6.

    Övriga frågor