Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 5 maj 2014


Dag:
Måndag den 5 maj 2014
Tid:
16:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 4.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 6.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende fotsjukvård

 • 7.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet planerad specialiserad rehabilitering inom området onkologi

 • 8.

  Övriga frågor