Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 15 april 2015


Dag:
Onsdag den 15 april 2015
Tid:
15:50
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområde specialiserad

  HSN 1108-0844

 • 4.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområde specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1202-0131

 • 5.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet obstretisk ultraljudsverksamhet

  HSN 1110-1350

 • 6.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområde husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 0708-0952

 • 7.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 1309-0981

 • 8.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 9.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0031

 • 10.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0029