Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 18 februari 2015


Dag:
Onsdag den 18 februari 2015
Tid:
16:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 • 3.

  Sammanträdestider för sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

  HSN 1501-0014

 • 4.

  Förslag att godkänna av ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 5.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad fysioterapi och logopedi

  HSN 1501-0031

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 1501-0026

 • 7.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena fotsjukvård och obstetrisk ultraljudsmottagning

  HSN 1501-0029

 • 8.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena barn- och ungdomsmedicinsk

  HSN 1402-0296

 • 9.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad

  HSN 1108-0910

 • 10.

  Förslag att godkänna upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 11.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1303-0286

 • 12.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet primär hörsel-

  HSN 1109-0996

 • 13.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad öron-

  HSN 1106-0523

 • 14.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad öron-

  HSN 1202-0141

 • 15.

  Förslag att avslå ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 16.

  Förslag till beslut att inte inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

  HSN 1501-0038

 • 17.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning om fysioterapi

  HSN 1501-0038

 • 18.

  18 Förslag att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvård-ersättningar – SEKRETESS

  HSN 1501-0038