Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 2 november 2015

 
Dag:
Måndag den 2 november 2015
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen
 

Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Utskottets sammanträdestider 2016

  HSN 1501-0014

Informationsärenden

 • 4.

  Genomförandeområde 7: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

 • 5.

  Förslag till lokalisering av 12 närakuter

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor