Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 28 september 2015


Dag:
Måndag den 28 september 2015
Tid:
13:00
Plats:
Danderys sjukhus


Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Genomförandeområde 7: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande - arbetet med kravställandet av vårdmiljö på Sollentuna sjukhus

 • 4.

  Akut omhändertagande

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Övriga frågor